browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 01/03/2019

Пројекат „Доситеј“ у нашој школи

Ове школске године је заживио пројекат о интеграцији информационо- комуникационих технологија у настави у склопу пројекта „Учење по моделу 1:1 – Доситеј“. Иновација у настави јавља се као захтјев времена, да би школа уопште могла припремити ученика за живот у коме се непрестано, у свим областима живота, дешавају иновације. У нашој школи имамо четири електронске … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Comments Off on Пројекат „Доситеј“ у нашој школи