browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: 29/03/2019

„Како је то људски билo могуће“

У нашој школи је 12. марта отворена изложба под називом „Како је то људски било могуће“. Изложбу је отворио директор Републичког педагошког завода РС, а припремило је Одјељење за путујуће изложбе “Јад Вашема” у Јерусалиму, преводећи је на српски језик ћириличним писмом.  Изложбу су посјетили Душан Павловић испред Центра за истраживање рата, ратних злочина и … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Comments Off on „Како је то људски билo могуће“