browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: September 10, 2019

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ

Међународни дан писмености обиљежава се 8. септембра са циљем да се истакне важност писмености за појединца, заједницу и друштво. Овај важан датум обиљежен је у нашој школској библиотеци са сљедећим програмом: предавање о важности културе писмености у 21. вијеку; његовање и чување ћирилице; квиз знања из српског језика.

Categories: Uncategorized | Comments Off on МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ