browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Пројекат „Доситеј“ у нашој школи

Posted by on 01/03/2019

Ове школске године је заживио пројекат о интеграцији информационо- комуникационих технологија у настави у склопу пројекта „Учење по моделу 1:1 – Доситеј“. Иновација у настави јавља се као захтјев времена, да би школа уопште могла припремити ученика за живот у коме се непрестано, у свим областима живота, дешавају иновације. У нашој школи имамо четири електронске учионице које могу користити сви наставници и ученици (разредна и предметна настава). Под појмом „е-учење по моделу 1:1–ДОСИТЕЈ“ подразумијева се учење уз помоћ информационе технологије. Програм „е-учионица“ је рачунарска апликација помоћу које се врши слање и примање докумената, емитовање и пренос едукативног материјала од стране предавача и са предавачевог рачунара. Предности оваквог учења су развијање одговарајућих знања и вјештина за учење у 21. вијеку. Оваквим видом учења ученици постају самосталнији и много продуктивнији. Учење је усмјерено на ученике и ствара се једно подстицајно окружење које максимално ангажује и стимулише ученика, а у исто вријеме обезбијеђује му вјештине потребне за будућност.

IMG-387e2c73866f8bb41b393074381a2712-V IMG-13fd9b82342251909e7100d1e8e87043-V
IMG-b71092c897ab49c6e43e72af0f4b9c15-V IMG-2405a54a8e5892495cae6f3593346d16-V
IMG-697186e026fd5594216a313fdf80874a-V  

Comments are closed.