browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Школа у срцу заједнице“

Posted by on 04/04/2019

„Школа у срцу заједнице“ је пројекат који уз подршку USAID-a реализује Центар за образовне иницијативе Step by step, а чији циљ је    превенција насиља кроз образовање засновано на вриједностима и критичком размишљању фокосирајући се на школу као заједницу која је истовремено и дио шире заједнице. Циљ је подржати дјецу да развијају осјећај емпатије, припадања и узајамног поштовања, развију способност критичког мишљења и пропитивања свијета око себе, те усвоје и живе вриједности попут поштења, одговорности, солидарности и правичности. Програм се имплементира у периоду 2018 – 2021. године у 45 основних школа и укључује више од 1000 просвјетних радника, директора, педагога, те родитеља и чланова заједнице. Једна од тих школа је и наша школа, а Споразум о приступању је потписала директорица Дијана Богдановић у Коњицу на семинару који је одржан  у периоду од 19. до 22. 03. 2019. године.

IMG_2670 IMG_2676
IMG_2673  

Comments are closed.