browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Стриповијетка“

Posted by on May 25, 2019

Изложба приповједака Петра Кочића кроз форму стрип умјетности под називом „Стриповијетке“, а коју сачињавају „Јаблан“ и приповијетка „Кроз маглу“ се налази у нашој школи на панелима великог формата, а што сматрамо великом привилегијом. Аутор ових адаптација и цртежа је Милан Младић, члан Удружења стрип аутора и обожавалаца стрипа РС „Девета димензија“ Бања Лука. Сарадња Удружења и НУБ РС изњедрила је ови велике изложбене панеле и књигу „Стриповијетке“ са пет Кочићевих прича. По први пут у историји јунаци Петра Кочића представљени су кроз форму стрипа, рађени су класичним техникама оловка-туш, а два стрипа која смо ми изложили су урађени у колору. На овај начин приближавају се приче Петра Кочића млађим узрастима, а и промовише се  стрип умјетност. Упознавање са Лујом, Јабланом, Рудоњом, Марушком у сликама…никад није било лакше. Слике прате ријечи попут „шјутра“, „шњом“, “ђе“, „ниђе“ како је Кочић и говорио и писао, а на тај начин се чува језичка и културна баштина. Испред ових панела у нашој школи увијек је група ученика, а овом активношћу се повећева број читалаца и заинересованих за Кочићево дјело и за стрип и на тај начин испуњава се један од задатака „Читалића“.

1 (6) 2 (9)
3 4
5 6
7  

Comments are closed.