browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Нова банка – пријатељ наше школе

Posted by on 11/11/2020

9.11.2020.

Наши драги пријатељи из Нове банке, водећи се идејом да су библиотеке храмови знања, поклонили су нам књиге за школску лектиру које су нам недостајале. Ради се о осам наслова из школске лектире које нисмо имали или смо их морали обновити због оштећености.  Нашу школу су посјетили и донацију предали директор Филијале Бања Лука Саша Маглов и господин Стефан Пајић, а донацију су преузеле директорица школе Дијана Богдановић и библиотекар Снежана Ђурић. Још једном, хвала Новој банци!

IMG-0474 IMG-0466

 

Comments are closed.