browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Евидентирање дјеце за упис у први разред

Posted by on 04/03/2021

Обавјештавамо родитеље да ће стручна служба школе обављати послове евидентирања дјеце за упис у први разред за школску 2020/2021. год. до краја марта 2021.године искључиво путем телефона или имејла  (тел.: 051/431-777; имејл: os003.pedagog.@skolers.org) . Потребни су нам сљедећи подаци: име и презиме дјетета, датум рођења дјетета, име и презиме  родитеља, адреса, контакт телефон.

За упис дјетета у први разред потребни су сљедећи документи: увјерење о пребивалишту дјетета и  извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе, као и књигу за праћење развоја и учења дјетета, уколико је дијете похађало предшколску установу. Ову документацију родитељи ће предати школи приликом тестирања дјетета (крај априла, почетак маја), термине тестирања школа ће одредити чим се остваре услови (обавјештење о тестирању биће оглашено на улазу школе, на web страници школе http://www.oszmajjovajovanovic.edu.ba/  и на фејсбук страници школе).

У први разред основне школе уписују се дјеца која, закључно са 31. августом текуће године, навршавају шест година. На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред  процијени да је дијете спремно за полазак у школу. У изузетним случајевима, у први разред могу се уписати дјеца млађа од шест година или се може одгодити упис дјеце уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је то у најбољем интересу дјетета. У први разред уписује се и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу.

Стоматолошки прегледи обављају се у стоматолошкој амбуланти наше школе или приватно уколико се дијете води у приватној амбуланти, а систематски прегледи се заказују у договору са педијатрима амбуланти у којима је здравствени картон дјетета.

Миистарство просвјете и културе Републике Српске ће за школску 2021/2022.годину обезбједити бесплатне уџбенике за: све ученике првог и другог разреда, побједницима Републичког такмичења у школској 2020/2021.години, за треће и свако наредно дијете из породица са троје и више дјеце.

ДИРЕКТОР:   Дијана Богдановић

Уписно подручје наше школе

Comments are closed.