browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

„Школа у природи“

Posted by on June 22, 2015

Ове године, у периоду од 19.4. до 23.4.2015., ученици ОШ „Змај Јова Јовановић“ су боравили у хотелу Бистрица на Јахорини, у пратњи учитељица Добриле Милинковић, Радице Дувњак, Драгане Микановић и Божане Тодић, у склопу програма „Школа у природи“. План и програм „Школе у природи“ утврђен је Годишљим планом и програмом рада школе у складу са Наставним планом и програмом за основну школу.

Учитељице су детаљно испланирале садржаје и активности с јасно осмишљеним циљевима и задацима, те методичком припремом. Обрађене су све теме које су планиране. Искоришћена је могућност повезивања садржаја из свих наставних предмета, посебно српског језика, те ликовне и музичке културе.

Ученици су непосредним посматрањем, истраживањем и откивањем лако и брзо научили кључне појмове везане за планински крај Републике Српске.

Ученици су искористили свој боравак на Јахорини и за радости на снијегу. Било је много игре, забаве и весеља. Вратили су се задовољни и спремни за нове радне побједе.

NEW 1 New9 New8 New6 New5 New4 New3 New2 New Image New 7

Leave a Reply