browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Продужени боравак

Продужени боравак представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе, гдје један дио ученика, прије или послије редовне наставе, борави у школи и под руководством учитеља и стручних сарадника систематски и плански припрема за наставу и организовано проводи своје слободно вријеме.

Продужени боравак у нашој школи почео је са радом септембра 2010. године и похађају га ученици I, II и III разреда.

Ученици различитих разреда користе услугу продуженог боравка прије или послије наставе. С обзиром да наша школа ради у двије смјене и да нам је интерес збрињавање дјеце за вријеме цјелокупног радног времена њихових родитеља, радно вријеме продуженог боравка је од 7,00 до 17,00 часова.

Продужени боравак представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе, гдје један дио ученика, прије или послије редовне наставе, борави у школи и под руководством учитеља и стручних сарадника систематски и плански припрема за наставу и организовано проводи своје слободно вријеме.

Зацртани циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку су:

 • омогућити дјетету живот испуњен различитим садржајима који ће повољно утицати на развој његове/њене цјелокупне личности те индивидуалних и јединствених потенцијала;
 • омогућити развој дјетета као социјалног бића – стално присутна социјална интеракција омогућује развој и унапређење социјалних вјештина;
 • припремити дијете за будуће образовање и цјеложивотно учење.

Зацртани задаци програма продуженог боравка су:

 • обезбиједити оптималне услове за безбједан боравак дјеце прије или послије наставе;
 • обезбиједити дјеци стимулативну и креативну средину у којој ће бити омогућено интерактивно учење;
 • проводити програм рада према развојним могућностима дјеце, потребама и интересовањима уз праћење школског програма, задовољити специфичне потребе дјеце за различитим облицима учење, игре и одмора;
 • обезбиједити дјеци правилну и разноврсну исхрану;
 • развијање радних, културних, хигијенских и здравствених навика.

Обавезе родитеља чија дјеца похађају продужени боравак:

 • финансирање дијела трошкова – храна
 • поштовање одредби уговора
 • правовремено обавјештавање учитеља о одсутности с циљем планирања исхране
 • редовна размјена информација и комуникација са учитељима
 • присуствовање родитељским састанцима